Rohit Shetty - Shahrukh Khan & Rohit Shetty on Comedy Nights with Kapil