Sachin Tendulkar - Shahrukh Khan celebrates Eid with family