Satish Kaushik - Shahrukh & Abhishek grace Govind Namdeo's son's wedding