Brinda Parekh - Sanath Jayasuriya, Maheka Mirpuri and models grace Srilankan'ed event