Evelyn Sharma - Sab Ke Satrangi Parivaar Awards 2014