Alexx O'Nell - RPG Art camp hosted by Harsh Goenka & Vikckram Sethi