Ritesh Deshmukh - 'Romeo Rajkumar' Movie Success Bash