Riyaz Ganji - Red carpet party of Shilpa Shetty's 'Satyug Gold'