Salim Khan - Rani & Dharmendra at Dilip Kumar's birthday celebration