Shibani Kashyap - Rajesh Khattar's Birthday Bash 2011