Kalki Koechlin - Premiere of 'Luv Shuv Tey Chicken Khurana'