Sharman Joshi - Prem Chopra Launch biography 'Prem Naam Hai Mera'