Sohail Khan - Prabodh Vasant Davkharey Birthday Party