Ada Khan - Play Sakaram Binder Premiere at Rangsharda Bandra