Sangram Singh - Payal & Sangram grace the Femina showcase