Payal Rohatgi - Payal & Sangram grace the Femina showcase