Aditya Pancholi - Paris Hilton Arrives on an Elephant at Shane Falguni Bash