Prem Chopra - Pahlaj Nahlani celebrates Shatrughan Sinha's success