Poonam Sinha - Pahlaj Nahlani celebrates Shatrughan Sinha's success