Mana Shetty - Pahlaj Nahlani celebrates Shatrughan Sinha's success