Anusha Dandekar - Nikhil Thampi & Anousha Dandekar at 'The Step Up' finale