Sarah Jane Dias - Neil & Sarah walk for Nishka Lulla at the India Kids Fashion Week