Kavita Kaushik - Melissa Pais Birthday Bash in Levo Lounge