Kaishav Arora - Lakmé Fashion Week - Winter/Festive 2012