Shatrugun Sinha - Kishan VS Kanhaiya play at Rang Sharda