Randhir Kapoor - Kishan VS Kanhaiya play at Rang Sharda