Kavita Kaushik, Daya Shetty & Tanisha Singh at Tree Plantation Drive