Dolly Thakore - Karan Razdan's book Tantra & the Tantrika launch