Sophie Chaudhary - Karan Johar's 40th Birthday Bash