John Abraham - John launches Pankaj Udhas' album 'Dastkhat'