Shekar Suman - Jermaine, Mahek Walks for Designer Rajesh Aiya Show