Ravi Kishan - Jeena Hai Toh Thok Daal Movie Promotion Event