Javed Akhtar - Javed Akhtar & Shekar Suman at Myraid Feelings Art Show