Vaibhavi Merchant - 'Jab Tak Hai Jaan' Movie Premiere