Rashami Desai - Ichcha of Uttaran Birthday Bash 2011