Abhishek Kapoor - Hrithik's Roshan Birthday Celebrated on a yacht