Vaibhavi Merchant - Farah Khan Birthday Party 2012