Farah Khan - Farah Khan at 'Society' Latest Cover Launch