Bhagyashree - Ekta, Shahzahn, Minisha at new Lounge launch at Palladium