Divya Khosla Kumar - Divya, Lesle & Mudasir at Judge Splash Singing Contest