Sachin Joshi - Dino & Sachiin Joshi at Adidas' bash