Pria Kataria Puri - Dino celebrates his birthday with Nandita Methani