Yuvraj Singh - Dhoni, Yuvraj, Harbhajan & Pathan at Reebok Event