Ram Gopal Varma - choreographer Shabina Khan's Birthday Bash