Anjana Sukhani - choreographer Shabina Khan's Birthday Bash