Sriram Madhav Nene - Celebs attend Javed Akhtar’s Birthday Party