Subhash Ghai - Celebs at Subhash Ghai's wife Mukta Ghai's Birthday Bash