Sanjay Kapur - Boney, Jhanvi, & Sridevi at her sister's Birthday Bash