Karan Johar - Bollywood Bids Farewell to Photogrpaher Gautam Rajadhyaksha