Sandip Soparkar - Bharat & Dorris Bridal Fashion Show 2012